Web of Science: més enllà de les dades bibliogràfiques

Figura 1. Índex de classificació que conformen la Col·lecció Principal de Web of Science

WoS: Filtres i informació de la pàgina de resultats

Figura 2. Un dels filtres aplicables a la pàgina principal de resultats.

Un dels filtres més interessants quan estem realitzant una cerca temàtica és l'opció de filtrar per Highly cited papers o hot papers. Aquest filtre només és visible si estem autenticats amb el nostre usuari de la WoS. Aquesta opció existeix gràcies a l'eina Essential Science Indicators que veure'm més endavant. 

Entenem per Highly cited papers els articles dels últims deu anys que han assolit el llindar de citació superior de l'1% per a l'any de publicació i la categoria temàtica designada. En canvi, els hot papers són els articles dels dos últims anys que han arribat al llindar de citació de l'0,1% per a la seva categoria. Això indica un nombre inusualment elevat de cites poc després de la seva publicació.

Al lateral de cada registre bibliogràfic trobarem el nombre de cites rebudes dins la Col·lecció principal de WoS. Això és important, ja que el número pot variar del nombre total de cites de totes les bases de dades que formen la WoS.

Sota el total de referències citades dincs la publicació, apareixen els registres relacionats. Es tracta d'un llistat de registres que citen, almenys, un document dels referenciats al paper. Aquests registres es classifiquen en funció del nombre de referències que comparteixen amb el registre principal. Com més referències citades compartides tinguin, més estreta serà la seva relació per matèria.

Figura 3. Cites, referències i registres relacionats

Essential Science Indicators: el valor de les cites

Figura 4. Mòdul percentiles de la secció Field Baselines d'ESI.

Cada camp d'investigació té una mitja de cites per paper. Si vols saber si els teus papers tenen un nombre de cites rellevant, primer haurem de saber quina és la mitjana de l'any de publicació. Fer-ho és molt senzill gràcies a la secció Field Baselines d'ESI que ens permet consultar: 

En el cas dels percentils, els papers que tenen un nombre de cites que correspon al percentil 1%, serà considerat un highly cited paper. Si volem saber si un paper és considerat un highly cited paper o hot paper, podem consultar el nombre de cites requerides a la secció Citation Thresholds.

Master Journal List: on enviar el teu manuscrit

En el cas de tenir un manuscrit, però no tenir clar en quina revista pot encaixar millor per la seva temàtica, Master Journal List ens pot ajudar a fer una primera aproximació. L'opció Match Manuscript de la pàgina principal ens permet fer una cerca amb el títol i abstract del nostre manuscrit i recuperar els journals que millor encaixen segons les paraules claus. A continuació, podrem afegir els filtres que vulguem com l'índex de classificació o la política d'open access. 

Dins el perfil de la revista, trobarem tota la seva informació rellevant i l'accés directe al seu registre del JCR a través de la subscripció de la biblioteca. 

Figura 5. Pàgina de resultats de l'opció Match Manuscript

Bibliografia i llocs web d'interès