Portal de la Recerca de Catalunya

Què és el PRC?

El Portal de la Recerca de Catalunya (PRC) recull, mostra i difon des d’un lloc únic els resultats de la recerca produïda a les universitats i centres de recerca catalanes, pel que fa a investigadors i investigadores, publicacions, grups i projectes de recerca per a la comunitat científica internacional, empreses, organitzacions finançadores i públic en general, facilitant així l'accés obert a la producció científica.

Què és CORA?

CORA (Catalan Open Research Area) és la imatge comuna sota la qual s'emmarca el Portal de la Recerca de Catalunya, el Repositori de Dades de Recerca (RDR) i l'eiNa DMP. CORA engloba els serveis de ciència oberta que proporciona el CSUC. La seva missió és disminuir l'esforç d'adaptació als requeriments europeus de ciència oberta i incrementar la visibilitat de la recerca feta a Catalunya.

A partir del canvi d'imatge que ha patit darrerament el PRC, el seu acrònim ha passat a ser CORA.PRC, de la mateixa manera que els altres dos recursos: CORA.RDR i CORA.eiNa DMP, respectivament.

Quin contingut podem trobar al CORA.PRC?

Actualment, el PRC conté informació de 12 universitats i 39 centres de recerca CERCA, més de 19.000 investigadors, 670.000 publicacions, 37.000 tesis, 43.000 projectes de recerca i 2.000 grups de recerca. Entre tots aquests, UIC Barcelona també hi forma part amb: 

D'on prové tota aquesta informació?

PRC recull les dades que consten als sistemes de gestió de la recerca (CRIS), en el cas de UIC Barcelona, de DRAC. Tot això es fa decidint conjuntament acords de disposició de les dades, capturant la informació a través de formats estàndards (CERIF) i de protocols d'interoperabilitat i usant identificadors comuns que evitin ambigüitats (per exemple l'ORCID per al personal investigador).

Interoperabilitat: DRAC, Arxiu Digital UIC Barcelona i CORA.PRC

ORCID iD ens serveix com identificador comú per relacionar les activitats d'un investigador amb el CORA.PRC. Al mateix temps, si l'investigador dona permís al Servei de Biblioteca per dipositar les seves publicacions en obert a l'Arxiu Digital UIC Barcelona, s'afegirà el handle de la seva publicació al registre de Drac corresponent. D'aquesta manera, dins d'un mateix registre d'una publicació a CORA.PRC, podrem trobar:

Figura 2. Exemple de registre de publicació a CORA.PRC

Vull aparèixer al PRC, què faig?

Si formes part del PDI-UIC o ets personal investigador de la Universitat, només necessites tenir el teu DRAC actualitzat per aparèixer a CORA.PRC. Si encara no tens accés, només has de posar-te en contacte amb la Unitat de Bibliometria enviant un correu a bibliometria@uic.es

Si ja tens un usuari, hauràs d'accedir a les dades del teu perfil i afegir el teu codi ORCID. Recorda que si tens dubtes sobre l'ORCID, pots consultar el post ORCID, la teva identitat digital. Si a més vols participar activament de la política d'accés obert de la Universitat, et convidem a remetre l'autorització firmada a repositori@uic.es. El Servei de Biblioteca s'encarregarà de fer els tràmits corresponents i revisar les diferents polítiques editorials respecte als drets d'autor per tal de posar a la disposició de la comunitat les teves publicacions.


Bibliografia i llocs web d'interès