Contacte


Unitat de Política Científica

Laura Segarra López

lsegarra@uic.es

Ext. 4335


Unitat de Gestió de la Recerca

Rut Martínez Cubero

rmartinezc@uic.es

Ext. 4273

Localització

Campus Barcelona

Vicerectorat de Recerca Innovació i Transferència de Coneixement

Edif. Delta (D-101)

Terré, 11-19

08017 Barcelona