Ciència oberta i Horizon Europe

Figura 1. Elements que conformen la ciència oberta. Font: UNESCO, 2021.

Què és la Ciència Oberta?

La CRUE defineix Open Science o ciència oberta com una nova forma d'aproximació col·laborativa, transparent accessible a la recerca, que implica un canvi estructural en la manera de concebre la recerca i la difusió dels seus resultats. Es caracteritza per l'obertura no sols de les publicacions (el que tradicionalment es coneix com a Open Access), sinó també de les dades de recerca, les metodologies, els processos, així com per la implicació de la ciutadania en un entorn de recerca i innovació responsables. En altres paraules, es tracta de fer els resultats de la recerca finançada amb fons públics accessibles en format digital per a la comunitat científica que els produeix, així com per a la societat en general que els finança, potenciant la reproductibilitat de la ciència i la reutilització dels resultats.

Com aplicar la Ciència Oberta?

La Comissió Europea, a l'Open Science Policy Platform Recommendations, ofereix unes recomanacions generals estructurades al voltant de vuit eixos que han de permetre el desplegament de la ciència oberta a la Unió Europea. Aquests eixos són:

Què és Horizon Europe?

Des del gener de 2021, Horizon Europe és el programa de finançament de la recerca i la innovació que va substituir Horizon 2020. Aquest programa s'allargarà fins al 2027 i comte amb 95,5 bilions d'euros. Els projectes que vulguin entrar sota el seu paraigua hauran de complir una sèrie de criteris i obligacions en cas de voler obtenir finançament. La política de ciència oberta continuarà desenvolupant-se sota aquest programa amb l'objectiu d'implantar-se plenament, englobant l'accés obert, les dades obertes i la participació de la ciutadania. Tan és així, que a partir d'ara serà obligatori dur a terme una gestió de dades responsable i incloure el pla de gestió de dades (DMP) des del moment de la proposta.

Estratègia catalana de Ciència Oberta

Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC) és un acord de país que ha estat aprovat per unanimitat dels 78 representants de les universitats, els centres de recerca, l'estudiantat, els sindicats, el món empresarial, l'àmbit territorial i tots els grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya, durant el Plenari del Pacte celebrat el maig del 2020. Dels set grups de treball que participaven del pacte, el número sis, Infraestructures de suport a la recerca, va redactar l'estratègia catalana per la ciència oberta.

D’acord amb les recomanacions de la Comissió Europea i els fulls de ruta implementats en alguns països del nostre entorn, l’estratègia catalana de ciència oberta s’hauria de vertebrar entorn dels eixos següents:

Recursos que t'ofereix la Biblioteca

Bibliografia i llocs web d'interès