Acreditacions i sexennis

Acreditació de recerca i de recerca avançada de l’AQU

Termini: 08/04/2024 - tot l'anyConvoca: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) Comunicar interès a vrecerca@uic.es 

Les persones interessades a ser admeses als processos de selecció per accedir com a professorat contractat de les universitats públiques catalanes han de disposar d’una acreditació de recerca o de recerca avançada, per a les categories d’agregat i catedràtic, respectivament. 

Anualment s’obren dos terminis de presentació de sol·licituds per a les figures de professorat agregat i catedràtic, l’avaluació de les quals és assumida per la Comissió d’Avaluació de la Recerca i les seves comissions específiques. 


Categories


+info: Acreditació recerca, Acreditació recerca avançada 

Consulta totes les convocatòries obertes i tancades al Butlletí de Recerca