Acreditacions i sexennis

Certificado R3

Termini:  20/03/2023 - 13/04/2023 a les 14:00 hConvoca: Agencia Estatal de InvestigaciónComunicar interès a vrecerca@uic.es

La finalidad de esta actuación es valorar la carrera de investigadores/as nacionales y extranjeros/as en el marco de un itinerario posdoctoral de acceso al Sistema Español de Ciencia Tecnología e Innovación, de manera que ello permita reconocer su calidad e independencia investigadora y, cumpliendo con el perfil europeo de investigador establecido (R3), la obtención de la certificación R3 como investigador/a establecido/a.

Requisitos


+ info: FAQs, Instrucciones para rellenar la memoria, Convocatoria

Informe de lector

Termini:  06/03/2023 - 31/03/2023Convoca: AQUComunicar interès a vrecerca@uic.es

La figura de professorat lector obre les portes de la carrera acadèmica a través de la via contractual i permet accedir més endavant a categories superiors amb contracte indefinit (professorat agregat i catedràtic). 

El contracte és de caràcter temporal i a temps complet. La seva durada podrà variar entre un mínim d'un any i un màxim de cinc anys, flexibles en casos de maternitat o paternitat i adopció o acolliment, i amb plena capacitat docent i investigadora. En qualsevol cas, el temps total de durada conjunta del contracte de professorat lector i el d'ajudant, en la mateixa universitat o en una de diferent, no podrà excedir els 8 anys. 

Requisit

Disposar del títol de doctor


+ info: Presentació de sol·licituds, Criteris convocatòria 2023, FAQs

Consulta totes les convocatòries obertes i tancades al Butlletí de Recerca