Mobilitat

EMBO Scientific Exchange Grants

Termini: tot l'anyConvoca: European Molecular Biology Organization (EMBO)Comunicar interès a vrecerca@uic.es 

Objecte


Les beques EMBO Scientific Exchange financen intercanvis de recerca de fins a tres mesos entre laboratoris dels països elegibles. Els ajuts faciliten la col·laboració amb grups de recerca amb coneixements, tècniques o infraestructures que no estan disponibles al laboratori del sol·licitant. Cobreixen les despeses de viatge i manutenció del becari. Requisits
Termini 


No hi ha terminis de presentació de sol·licituds i s'estan fent adjudicacions durant tot l'any. No obstant això, es recomana que les sol·licituds es presentin almenys tres mesos abans de la data proposada d'inici de l'estada de recerca. Com a mínim, les sol·licituds s'han de presentar 30 dies abans de la data d'inici de l'estada de recerca. Normalment, la decisió es pren en un termini de dos a quatre mesos des de la presentació d'una sol·licitud completa. Dotació


Les beques cobreixen les despeses de viatge i manutenció del becari. La taxa de subsistència depèn del país visitat. Les beques d'intercanvi de recerca no proporcionen finançament addicional per a cursos, viatges de conferències, tarifes de banc o despeses generals. EMBO tampoc cobreix les despeses de visat. Els sol·licitants premiats poden romandre en la seva estada de recerca durant tres mesos addicionals (màxim), però EMBO no proporcionarà finançament per a aquest període prolongat. És possible sol·licitar directament durant més de tres mesos (fins a sis), però la beca EMBO s'ha d'utilitzar durant els tres primers mesos de la visita. 


+info:  Pàgina web, Guidelines (Gener 2024), FAQs

4ª edició del Programa Talent Global

Termini: 02/04/2024 - 28/06/2024 (deadline UIC)Convoca: Fundació Banc Sabadell / CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) Comunicar interès a vrecerca@uic.es 

Objecte


La “Junior Visiting Fellowship” està destinada a un/a jove investigador/a de fins a 30 anys que hagi demostrat les seves capacitats de recerca i que s’incorporaria a l’equip investigador del CIDOB durant un període de sis mesos mitjançant una estada de recerca remunerada


Temàtiques


Requisits
Dotació


La Fellowship oferirà al/a la guardonat/da la possibilitat d’incorporar-se a l’equip d’investigadors/ es del CIDOB per un període de sis mesos (a determinar entre la institució i la persona guardonada) a temps complet i de manera presencial, pel qual s’oferirà una remuneració de 13.000€ bruts més la indemnització que correspongui, en el seu cas, segons normativa laboral aplicable, a la finalització del contracte.


+info: Pàgina web, Bases

Research Fellowships Program 2025 in Japan

Termini: 01/04/2024 - 30/06/2024Convoca: Fundació Internacional Matsumae (MIF) Comunicar interès a vrecerca@uic.es 

Objecte


La Fundació Internacional Matsumae (MIF) convoca el programa 2025 d’ajuts per a estades de recerca al Japó. Elegibilitat


Es prioritzen les sol·licituds orientades a àrees de recerca com ciències naturals, l’enginyeria i la medicina.Durada 


6 mesos, entre l’abril del 2025 i el març del 2026.Finançament


Es finançaran aproximadament 15 sol·licituds.+info: Fundació MIF, Pàgina web, Bases de la convocatòria.