Internacionals

European Research Programme on "Multi-System Challenges in Diabetes"

Termini: 20/05/2024 (deadline UIC)Convoca: The European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD) / Boehringer Ingelheim Comunicar interès a: vrecerca@uic.es

Objecte


L'EFSD ha establert aquest programa de recerca independent anomenat Programa Europeu de Recerca EFSD-Boehringer Ingelheim sobre "Reptes multisistèmics de la diabetis, l'obesitat i la malaltia cardiometabòlica" per fomentar projectes bàsics i clínics innovadors dirigits a: Aquest programa té com a objectiu estimular i accelerar la investigació europea sobre la interrelació i el diàleg creuat de diferents òrgans, per exemple, cor, ronyó, pàncrees, intestí, fetge i cervell i fisiopatologia relacionada en diabetis, obesitat i malalties cardiometabòliques, i l'impacte de les intervencions terapèutiques per a aquestes condicions complexes. Beneficiaris


Les sol·licituds d'una subvenció de l'EFSD estan convidades des d'institucions individuals sense ànim de lucre o grups d'aquestes institucions d'Europa o països associats. L'investigador principal i els coinvestigadors han d'estar contractats a temps complet en una institució sense ànim de lucre i l'estudi s'ha de realitzar al seu lloc de treball a Europa o un país associat. Dotació i duració


Es donarà suport a la recerca mitjançant la concessió d'ajuts a la recerca de fins a 100.000 euros per a projectes de recerca bàsica i/o clínica amb exclusió d'assaigs clínics.


També estan convidats a sol·licitar aquest programa projectes que requereixin un finançament superior a l'especificat anteriorment, és a dir, es poden presentar sol·licituds per complementar el finançament d'un projecte més gran. 


La durada de cada premi pot ser d'un any o més, en funció de les necessitats del projecte i segons es justifiqui en la sol·licitud. 


+info: Pàgina web, Sol·licitud

"International Economy and Society Award" 4th Edition - Year 2024

Termini: 22/05/2024 Convoca: Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice (FCAPP)  Comunicar interès a: vrecerca@uic.es

Objecte


La FCAPP convoca un concurs de qualificacions per a l'assignació de dues beques reservades a joves investigadors de menys de 35 anys. A partir del curs 2024/2025, hauran de cursar cursos d'especialització avançada i/o cursos de recerca en Universitats o Institucions d'Ensenyament Superior/Escoles en l'estudi i aplicació de nous models de desenvolupament socioeconòmic que, d'acord amb els principis de la Doctrina Social de l'Església, són inclusives, solidàries i sostenibles. Beneficiaris


Les persones candidates hauran de tenir el títol de màster, o títol equivalent, obtingut en el període comprès entre l'1 d'agost de 2017 i el 31 de desembre de 2023. En el procés d'avaluació es tindrà en compte l'excel·lència acadèmica. Requisits


Per poder optar a aquestes beques, les persones candidates hauran d'enviar al jurat del premi una breu presentació de 3 pàgines on es mostri el projecte en el qual es pretén treballar, adjuntant l'avaluació d'un membre del professorat responsable del mateix projecte, i una còpia dels títols universitaris requerits. Es valoraran projectes en francès, anglès, italià, portuguès, espanyol, alemany i polonès.Dotació i duració


Les beques tindran una dotació econòmica de 10.000 euros si l'especialització/recerca es du a terme al mateix país de residència de la persona candidata, i de 20.000 euros si es du a terme en un altre país. 


Els ensenyaments d'especialització aplicables per a la realització del projecte, han de tenir una durada mínima d'un curs acadèmic. +info: Pàgina web, Convocatòria

Consulta els projectes concedits aquí