Regionals i Autonòmics

Programa Indústria del Coneixement

Termini:  02/05/2024 - 22/05/2024 (deadline UIC)Convoca: AGAUR / Departament de Recerca i UniversitatsComunicar interès a gmasbaga@uic.es, jvilasis@uic.es 

Objecte


El Programa Indústria del Coneixement vol impulsar un model econòmic basat en el coneixement, incentivant la transferència dels resultats de la recerca provinents dels diferents centres de generació de coneixement del sistema català de ciència i innovació, a fi i efecte d’aconseguir la generació de llocs de treball d’alta qualificació i una millora significativa de les activitats innovadores.

Aquests ajuts inclouen el suport a la transferència del coneixement per mitjà del finançament d’ajuts en diverses fases del procés de valorització i transferència, per donar suport al desenvolupament d’aquelles activitats que condueixin a convertir el coneixement generat a les diferents entitats generadores de coneixement en productes o serveis que millorin la vida de les persones. Així mateix, inclou el suport per la captació de talent que aporti experiència en l’àmbit de la transferència del coneixement als grups de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya.

Addicionalment, el programa vol donar suport al procés de transferència per mitjà de programes d’acompanyament especialitzat que aportin coneixement, formació i expertesa en diferents àmbits relacionats amb la transferència del coneixement.


Categoríes


Aquest programa preveu tres modalitats d’ajuts:


Beneficiaris


Els equips de treball han d'estar formats, com a mínim, per dues persones, que han de complir els requisits següents: Dotació


L'import de cada ajut és de: 20.ooo euros fixa (Llavor), com a màxim 150.000 euros (Producte) i 84.000 euros (Innovadors).


+info:  Pàgina web, Bases reguladores, Convocatòria

Subvencions per a projectes de recerca jove i emergent 2024

Termini:  24/04/2024 - 24/05/2024 (deadline UIC)Convoca: Ajuntament de BarcelonaComunicar interès a vrecerca@uic.es 

Objecte


L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar subvencions per dur a terme projectes de recerca científica i transferència de coneixement mitjançant concurrència competitiva, amb la finalitat de donar suport a la recerca científica emergent així com:
Categoríes


Els projectes s’han de basar en la recerca de reptes que es puguin englobar dins algun d’aquests tres àmbits temàtics i abordar un dels dotze reptes específics: 


A. Salut i benestar a la ciutat 

a. Salut i qualitat de vida  

b. Benestar social i millora dels serveis públics 

c. Urbanisme, habitatge i espai públic 

d. Mobilitat sostenible de persones i béns 


B. Acció climàtica 

a. Emergència climàtica i ciutat 

b. Ecosistemes urbans, terrestres i marins 

c. Alimentació i agricultura urbana 

d. Aigua i energia urbana sostenible 


C. Ciutat i societat 

a. Economia verda i blava a la ciutat 

b. Nous espais i models de producció i consum responsables 

c. Ciutats digitals i intel·ligents  

d. Democràcia, comunitat, participació i drets humans BeneficiarisRequisits


Dotació


L’Ajuntament de Barcelona subvencionarà fins al 80% del cost del projecte, i fins a un màxim de 80.000 €. La resta d’import fins arribar al 100% del valor del projecte s’haurà d’obtenir d’altres fonts de finançament, que en cap cas podran ser de l’Ajuntament de Barcelona. Termini d'execució


Els projectes han d’executar-se en un termini màxim de 24 mesos. En qualsevol cas, el projecte s’ha d’haver iniciat abans del 31 de desembre de 2024 i s’ha d’acabar abans del 31 de desembre de 2026. 


+info:  Pàgina web, Convocatòria, Bases

Ajuts a Projectes de Recerca Bàsica i Aplicada

Termini: 19/03/2024 - 14/06/2024 Convoca: UIC BarcelonaComunicar interès a: vrecerca@uic.es

Objecte


L'objectiu principal d'aquesta convocatòria és finançar la realització de projectes de recerca a UIC Barcelona dirigits tant a fomentar l’avenç del coneixement científic com a avançar cap a la recerca de solucions als desafiaments de la societat.

 

Alhora, es pretén contribuir al foment de la capacitat de lideratge dels nostres investigadors impulsant la seva participació i èxit en programes nacionals, europeus i internacionals.Beneficiaris


Els beneficiaris d'aquesta convocatòria són els investigadors doctors que pertanyen a la plantilla funcional o orgànica de UIC Barcelona, després de rebre la conformitat del seu Departament, Facultat o Institut.Modalitats

La convocatòria presenta dues modalitats:


Terminis


El termini d'execució és de 18 mesos.  El període d'execució de l’ajut comença un cop s'hagi resolt la convocatòria. 


El procés d'inscripció a la convocatòria inicia el 19 de març, i finalitza el dia 14 de juny de 2024 a les 23:59 hores.Dotació 


La dotació assignada per a la convocatòria es de 100.000 €. Es preveu finançar un màxim de 4 projectes.+info: Bases, Formulari d'inscripció

Consulta els projectes concedits aquí