Unitat de Bibliometria

Presentació

La Unitat de Bibliometria de la Universitat Internacional de Catalunya es va constituir al 2018 amb l'objectiu de: facilitar l'estudi i anàlisis quantitatiu i qualitatiu de la producció científica de la universitat mitjançant l'aplicació d'eines bibliomètriques i, d'altra banda, facilitar suport al PDI-UIC i personal investigador de UIC Barcelona amb l'obectiu de millorar la visibilitat i impacte de la seva recerca.

Missió

La Unitat de Bibliometria té la missió principal d'oferir els seus serveis al personal investigador i el professorat, així com donar resposta a totes les necessitats d'informació sobre anàlisis bibliomètrics d'altres unitats i departaments de la Universitat i millorar la visibilitat de l'activitat científica de la Universitat Internacional de Catalunya.

Objectius

Millorar la gestió i visibilitat de la recerca

Crear, mantenir i difondre eines i recursos per facilitar la pressa de decisions d'una manera objectiva en funció dels indicadors bibliomètrics.

Controlar i actualitzar les fonts

És essencial per part de l'equip de Bibliometria la formació continúa en els nostres serveis per poder oferir unes fonts actualitzades que ens permetin generar informes sobre la nostra recerca d'una manera periòdica.

Ajuda i suport

Difondre correctament els nostres serveis per poder oferir ajuda i suport a tota la comunitat universitària prestant els nostres serveis a altres unitats i departaments de UIC Barcelona que necessitin informació sobre la recerca realitzada per la Universitat.

Unitat de Bibliometria

bibliometria@uic.es

Suport Drac

suportdrac@uic.es

Funcions

 • On publicar

 • Perfils d'autor per ampliar visibilitat

 • Firma institucional

 • Redacció d'índex de qualitat de les publicacions per convocatòries i acreditacions

 • Assessorament personalitzat per una acreditació o convocatòria positiva

 • Manteniment, gestió i desenvolupament conjuntament amb la UPC

 • Càrrega automàtica des de Web of Science i Scopus

 • Revisió i normalització de publicacions

 • Suport en la generació de CV per convocatòries

 • Suport en gestió de dades del directori de l'Equip Docent

 • Indicadors bibliomètrics

 • Com gestionar els perfils d'autor

 • Assessorament en el registre d'activitats a Drac

 • Elaboració de CV per les diferents convocatòries

 • Com triar a on publicar

 • Formacions a PAS sobre Drac

 • Creació i actualització de continguts de Libguides de Suport a la Recerca i Bibliometria

 • Elaboració d'informes bibliomètrics per facultats i unitats bàsiques

 • Elaboració de memòries anuals

 • Elaboració d'informes de producció per ODS

 • Elaboració d'informes de producció per gènere